messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในอำเภอบึงโขงหลง ในการบริหารจัดการขยะในอำ เภอบึงโขงหลง เพื่อ ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงและส่วนราชการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง