messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
language ร้องเรียนออนไลน์
local_cafe สายตรงผู้บริหาร
mail_outline กระดานสนทนา
camera สมุดเยี่ยม
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
public e-service
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ
check ita2565

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้20,190
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)174,985
ทั้งหมด 280,000

info ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (E-service)
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลวราราม เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์...
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถกระเช้าไฟฟ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้บริเวณศาลปู่อือลือ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมงานบวงสรวงปู่อือลือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนอำเภอบึงโขงหลงและจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมอำเภอบึงโขงหลง...
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกขนขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะชุมชนบ้านบึงโขงหลง หมู่ที่ 12 ต.บึงโขงหลง ที่รับซื้อจากชุมชน...
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่บ้านโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1...
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศกิจ) เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสกลนคร ราย ด.ช. ดารินทรา ทองวัน บ้านเลขที่ 61 ม.13 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายคมกฤษ ภาษี รองนายกเทศมนตรีฯ นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับอำเภอบึงโขงหลง หัวหน้าส่วนราชการ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
facebook

facebook
facebook

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
thumb_up
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
นายวิพากษ์ สารบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
นายวิพากษ์ สารบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง
โทร : 098-829-9359
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง
โทร : 098-829-9359
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น

image สถานที่ท่องเที่ยว

สวนสาธารณะบึงโขงหลง "สวนขนาบบึง"

ตำนานภูลังกา

มนเสน่ห์ "ถ้ำนาคา"
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง