เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศอนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file หนังสือที่บก 0023.10/1726 ลว 20 ก.ค.2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1010
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้างานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง