เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่สาม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง