messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2565-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 20
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 34
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 39
ตารางแผนโครงการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง