เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ฉีดล้างพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบึงโขงหลง และบริเวณรอบ ๆ ... [4 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตัด ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และกำจัดวัชพืช ที่ขึ้นปกคลุมเกาะกลางถนน พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาด จากแยกบ้านช่างคำ... [4 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 ต.บึงโขงหลง [4 กรกฎาคม 2565]
เวลา 09:30 น. ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกอง ตลอดทั้งหัวหน้าฝ่ายและข้าราชการ เทศบาลตำตำบลบึงโขงหลง... [4 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำโดย ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง ณ... [4 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายคมกฤษ ภาษี รองนายกเทศมนตรีฯ นายพิบูลย์ จันทรโคตร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นำทีมงานกองช่างใช้รถตักหน้าขุดหลังปรับเกรดเพิ่มพื้นที่จอดรถให้พนักงานเทศบาล [1 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประสานคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5... [1 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้ทีมงานกองช่างที่มีคุณภาพ ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อนไม่กลัว เสี่ยงไม่กลัว สูงไม่กลัว ออกปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างบ้านหนองสิม บ้านโนนสวรรค์... [1 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ นำทีมงานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บกล้องวงจรปิด CCTV ที่ชำรุด บริเวณจุดบ้านดงสว่าง... [1 กรกฎาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิพากษ์ สารบรรณ ปลัดเทศบาล นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาล นำทีมงาน RDF ทีมงานป้องกันฯ ทีมงานกองช่าง ... [1 กรกฎาคม 2565]


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง