เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
ร.ตท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ รดน้ำต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง [1 ธันวาคม 2565]
เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ [1 ธันวาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นำทีม พนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในตำหนักปู่อือลือ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านดอนกลาง... [1 ธันวาคม 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกขนขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะชุมชนบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง ที่รับซื้อจากชุมชน... [30 พฤศจิกายน 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ ฉีด​ ล้างทำความสะอาด​ ถนน และศาลากลางบ้านโนนสว่าง​ หมู่ที่ 2 ต.บึงโขงหลง [30 พฤศจิกายน 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 ต.บึงโขงหลง [30 พฤศจิกายน 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง [30 พฤศจิกายน 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ และร้านอาหาร บริเวณบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ต.บึงโขงหลง [29 พฤศจิกายน 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายงานให้งานกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง - ทำการรื้อป้าย​ วันคู่​ วันคี่​ เพื่อนำกลับมาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี - ​... [29 พฤศจิกายน 2565]
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและการหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" [29 พฤศจิกายน 2565]


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง