เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP image สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ folder ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง video_label แบบคำขอเอกสารราชการ chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี folder ประกาศโอนงบประมาณ folder ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ folder แผนการดำเนินงานประจำปี folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder แผนพัฒนาท้องถิ่น folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน folder รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี contact_phone ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง public e-service equalizer ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 246
camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
ทอดกฐินสามัคคี [23 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นำทีมงาน RDF ชุดปฎิบัติงานเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติงานต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบ้านสว่างพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ทีมงานกองช่างออกปฎิบัติหน้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในบริเวณเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลงอย่างต่อเนื่อง (งานลุย ปีนป่าย อยู่ในที่สูง ไว้ใจทีมงานช่างไฟกองช่าง) ทำด้วยใจ เพื่อความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน [18 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเครื่องพ่นยาออกปฎิบัติหน้าที่พ่นยา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณบ้านบึงโขงหลง จึงขอให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลงดูแลสุขภาพกันด้วย [18 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้ดำเนินการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถนน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง [17 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมออกปฎิบัติหน้าที่วางท่อระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณบ้านสระแก้ว และบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เจ้าหน้าที่กองช่างลุยงานต่อเนื่องปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสว่างพัฒนา [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฎิบัติหน้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนสว่างเหนือ [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 748 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น