ชื่อเรื่อง : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : zSpHm1BWed24916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : aLTAJYqTue20125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wLGLYrLTue20148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้