ชื่อเรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีจำนวนพื้นที่สำรวจไม่น้อยกว่า 800 แปลง งบประมาณ 200,000.-บาท
ชื่อไฟล์ : Sj7JIGBSun85039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้