ชื่อเรื่อง: ชุดทีมงาน RDF ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณตลาดแลง
ชื่อไฟล์: LYEAKzpTue102219.jpg