ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ โดยแสกน QR CORD แบบสำรวจข้างล่าง

ชื่อไฟล์ : NRstI4YMon91848.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้