ชื่อเรื่อง : ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ชื่อไฟล์ : cOJzDrRWed103222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้