messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลวราราม เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลวราราม เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง