เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมหารือเพื่อหามาตรการป้องกันความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสโมธานนิคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
รายละเอียด : ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง พร้อมด้วยนายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมหารือเพื่อหามาตรการป้องกันความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสโมธานนิคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง